വെയിൽ വേണ്ട കുക്കർ മതി; മഴ കാലത്ത് മല്ലിയും മുളകും ഉണക്കി പൊടിക്കാൻ ഇതിലും എളുപ്പവഴി വേറെയില്ല.!! To Grind Coriander and Chilly using Cooker

വെയിൽ വേണ്ട കുക്കർ മതി; മഴ കാലത്ത് മല്ലിയും മുളകും ഉണക്കി പൊടിക്കാൻ ഇതിലും എളുപ്പവഴി വേറെയില്ല.!! To Grind Coriander and Chilly using Cooker

To Grind Coriander and Chilly using Cooker : കറികൾക്ക് രുചി കൂട്ടാനായി വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടികൾ പൊടിച്ചെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ ആയിരിക്കും മിക്ക ആളുകളും. എന്നാൽ മഴക്കാലം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മല്ലിയും മുളകുമെല്ലാം ഈയൊരു രീതിയിൽ ഉണക്കിയെടുക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാവുന്ന ഒരു കിടിലൻ ടിപ്പാണ് ഇവിടെ വിശദമാക്കുന്നത്. ഈയൊരു രീതിയിൽ പൊടികൾ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുൻപായി മല്ലിയും, മുളകും നല്ലതുപോലെ രണ്ടുമൂന്നു പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിൽ കഴുകി എടുക്കണം. അതിനുശേഷം…