ഉണക്കമീൻ ഇനി കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങേണ്ട അതിനേക്കാൾ 10 ഇരട്ടി രുചിയിൽ; വെയിൽ വേണ്ട എത്ര പെരുമഴയത്തും ഉണക്കമീൻ ഉണ്ടാക്കി വറുക്കാം.!! Easy Dry fish making tips

ഉണക്കമീൻ ഇനി കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങേണ്ട അതിനേക്കാൾ 10 ഇരട്ടി രുചിയിൽ; വെയിൽ വേണ്ട എത്ര പെരുമഴയത്തും ഉണക്കമീൻ ഉണ്ടാക്കി വറുക്കാം.!! Easy Dry fish making tips

Easy Dry fish making tips : മിക്ക മലയാളികൾക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള വിഭവങ്ങൾ ആയിരിക്കും ഉണക്കമീൻ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന കറിയും, വറുത്തതുമെല്ലാം.എന്നാൽ സാധാരണയായി കടകളിൽ നിന്നും ഉണക്കമീൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പതിവായിരിക്കും നമ്മുടെയെല്ലാം വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവുക. മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്തരം ഉണക്കമീനുകൾ പ്രോസസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്ര സുരക്ഷിതമല്ല. വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉണക്കമീൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം. ഈയൊരു രീതിയിൽ…