ചിയ സീഡ്‌സ് കഴിക്കുന്നത് തടി കുറക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു

ഇന്‍ഫ്‌ളമേഷന്‍ അഥവാ വീക്കം കുറയ്ക്കാന്‍ 

ചര്‍മത്തിനും മുടിയ്ക്കുമെല്ലാം നല്ലതാണ് 

നാരുകളും ഒമേഗ -3 കളും ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് 

പ്രമേഹ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു

ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത കുറയ്ക്കും.