വാട്ടർ ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇനി എന്ത് എളുപ്പം.!! ബ്രഷ് വേണ്ട ക്ലോറിൻ വേണ്ട ഇതൊന്നു ഒഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി; ഇനി വർഷങ്ങളോളം വാട്ടർ ടാങ്ക് ക്‌ളീൻ ചെയ്യണ്ട.!! Water Tank Cleaning Tips

വാട്ടർ ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇനി എന്ത് എളുപ്പം.!! ബ്രഷ് വേണ്ട ക്ലോറിൻ വേണ്ട ഇതൊന്നു ഒഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി; ഇനി വർഷങ്ങളോളം വാട്ടർ ടാങ്ക് ക്‌ളീൻ ചെയ്യണ്ട.!! Water Tank Cleaning Tips

Water Tank Cleaning Tips : വീട്ടിലെ ജോലികളിൽ ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പല കാര്യങ്ങളും. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ സമയമെടുത്ത് ചെയ്താലും ചില കാര്യങ്ങൾ എത്ര ചെയ്താലും ശരിയാകാറില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് വാട്ടർ ടാങ്ക് കഴുകൽ പോലുള്ള ജോലികളെല്ലാം. അത്തരം കാഠിന്യമേറിയ ജോലികളെല്ലാം എളുപ്പമാക്കാനായി ചെയ്തു നോക്കാവുന്ന ചില കിടിലൻ ടിപ്പുകൾ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മുടെയെല്ലാം വീടുകളിൽ മിക്കവാറും പ്ലാസ്റ്റിക് ടാങ്കുകളിൽ ആയിരിക്കും വെള്ളം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത്. ഈയൊരു രീതിയിൽ ഒരുപാട് ദിവസം വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ…