കറികടലയിലേക്ക് കുറച്ചു ചായപ്പൊടി ചേർക്കൂ; ഈ രഹസ്യം അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദിവസവും ഇത് പോലെയേ ഉണ്ടാക്കൂ.!! Variety special Kadala Curry recipe

കറികടലയിലേക്ക് കുറച്ചു ചായപ്പൊടി ചേർക്കൂ; ഈ രഹസ്യം അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദിവസവും ഇത് പോലെയേ ഉണ്ടാക്കൂ.!! Variety special Kadala Curry recipe

Variety Kadala Curry recipe : കടലക്കറി എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കാറുള്ള ഒരു വിഭവം തന്നെയാണ്. തികച്ചും വ്യത്യസ്‌തമായ രീതിയിൽ കിടിലൻ രുചിയിലുള്ള ഒരു കടലക്കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതറിഞ്ഞാൽ കടലക്കറി നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയെ തയ്യാറാക്കുകയുള്ളു. ഈ ഒരു റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കിയതിനായി അരകപ്പ് കടല നല്ലതുപോലെ കഴുകിയശേഷം വെള്ളത്തിൽ ആറു മണിക്കൂർ കുതിർത്തെടുക്കുക. ഈ കടല കുക്കറിലേക്കിട്ടശേഷം ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഇതിലേക്കു കുറച്ചു സ്‌ഥാനങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി ഒരു വൃത്തിയുള്ള തുണികഷ്ണം…