കൊതിയൂറും രുചിയിൽ ലൂബിക്ക ഉപ്പിലിട്ടത്; വർഷങ്ങളോളം കേടാവാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഈ സൂത്രം ചെയ്തു നോക്കൂ.!! Tasty Loobikka Uppilittath Recipe

കൊതിയൂറും രുചിയിൽ ലൂബിക്ക ഉപ്പിലിട്ടത്; വർഷങ്ങളോളം കേടാവാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഈ സൂത്രം ചെയ്തു നോക്കൂ.!! Tasty Loobikka Uppilittath Recipe

Tasty Loobikka Uppilittath Recipe : നാവിൽ രുചിയൂറും അച്ചാറുകൾ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആയിരിക്കും നമ്മളിൽ മിക്ക ആളുകളും. അവയിൽ തന്നെ ഉപ്പിലിട്ട അച്ചാറുകളോട് ആളുകൾക്ക് പ്രിയം കൂടുതലാണ്. മാങ്ങ,നാരങ്ങ, നെല്ലിക്ക എന്നിവയെല്ലാം അച്ചാറിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന പതിവ് മിക്ക വീടുകളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ പലർക്കും ലൂബിക്ക എങ്ങിനെ ഉപ്പിലിട്ട അച്ചാറാക്കി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അത് എങ്ങിനെയാണെന്ന് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം. അച്ചാർ ഇടുന്നതിനു മുൻപ് ലൂബിക്ക ഡാർക്ക് റെഡ് നിറത്തിൽ ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുക. എന്നാൽ ഉപ്പിലിട്ട ശേഷം…