അവലും മുട്ടയും വച്ച് കൊതിയൂറും വിഭവം; അമ്പമ്പോ അവലും പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയും മിക്സിയിൽ കറക്കി എടുക്കൂ, സൂപ്പർ ആണ്.!! Tasty Aval Egg Cutlet Recipe

അവലും മുട്ടയും വച്ച് കൊതിയൂറും വിഭവം; അമ്പമ്പോ അവലും പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയും മിക്സിയിൽ കറക്കി എടുക്കൂ, സൂപ്പർ ആണ്.!! Tasty Aval Egg Cutlet Recipe

Aval Egg Cutlet Recipe : ഈവനിംഗ് സ്നാക്കിൽ വ്യത്യസ്ത രുചികൾ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആയിരിക്കും നമ്മളിൽ മിക്ക ആളുകളും. എന്നാൽ സ്ഥിരമായി ഒരേ രുചിയിലുള്ള നാലുമണി പലഹാരങ്ങൾ കഴിച്ച് മടുത്ത വർക്ക് തീർച്ചയായും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാവുന്ന വളരെ കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു കിടിലൻ അവൽ കട്ട്ലെറ്റിന്റെ റെസിപ്പി വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം. ഈയൊരു കട്ട്ലെറ്റ് തയ്യാറാക്കാനായി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ ഒരു കപ്പ് അളവിൽ അവൽ, രണ്ട് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട, സവാള, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി…