നേന്ത്രപ്പഴം വച്ച് ഒരു ഹെൽത്തി സ്നാക്ക്.!! പഴം ഉണ്ടോ?? ഇത് ഒരു തവണ ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കൂ; പഴുത്ത പഴം കൊണ്ട് ആവിയില്‍ പഞ്ഞി പോലെ അപ്പം.!! Steamed banana Snacks Recipe

നേന്ത്രപ്പഴം വച്ച് ഒരു ഹെൽത്തി സ്നാക്ക്.!! പഴം ഉണ്ടോ?? ഇത് ഒരു തവണ ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കൂ; പഴുത്ത പഴം കൊണ്ട് ആവിയില്‍ പഞ്ഞി പോലെ അപ്പം.!! Steamed banana Snacks Recipe

Steamed banana Snacks Recipe : എല്ലാ വീടുകളിലും സാധാരണയായി ഉണ്ടാകാറുള്ള ഒന്നായിരിക്കും നേന്ത്രപ്പഴം. എന്നാൽ വീട്ടിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം കൊടുത്താൽ കഴിക്കാൻ അധികം താൽപര്യം കാണിക്കാറില്ല. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കാത്ത രീതിയിൽ നേന്ത്രപ്പഴം ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും പലഹാരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും മിക്ക അമ്മമാരും. അത്തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന രുചികരമായ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴ പലഹാരത്തിന്റെ റെസിപ്പി വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം. ഈയൊരു രീതിയിൽ പലഹാരം തയ്യാറാക്കാനായി ആദ്യം തന്നെ അടി കട്ടിയുള്ള…