കിടിലൻ രുചിയിൽ ഒരടിപൊളി മധുരം.!! ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കഴിച്ച് തന്നെ അറിയണം; കഴിച്ചാലും കഴിച്ചാലും മതിയാവില്ല.!! Special Sweet carrot dish recipe

കിടിലൻ രുചിയിൽ ഒരടിപൊളി മധുരം.!! ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കഴിച്ച് തന്നെ അറിയണം; കഴിച്ചാലും കഴിച്ചാലും മതിയാവില്ല.!! Special Sweet carrot dish recipe

Special Sweet carrot dish recipe : വിശേഷാവസരങ്ങളിലും അല്ലാതെയും നമ്മുടെയെല്ലാം വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാറുള്ള ഒരു വിഭവമായിരിക്കും പായസം. പലതരത്തിലുള്ള പായസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നവരായിരിക്കും നമ്മളിൽ മിക്ക ആളുകളും. അത്തരത്തിൽ സ്ഥിരമായി കഴിച്ചു മടുത്ത പായസുകളിൽ നിന്നും ഒരു വ്യത്യസ്തത വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാവുന്ന ഒരു ക്യാരറ്റ് പായസത്തിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇവിടെ വിശദമാക്കുന്നത്.ഈയൊരു പായസം തയ്യാറാക്കാനായി ആദ്യം തന്നെ ക്യാരറ്റ് നല്ലതുപോലെ കഴുകി പുറത്തെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ചീകി എടുക്കുക. ഒരു പാൻ…