വെറും 5 മിനിറ്റ് മാത്രം മതി.!! റവ ഉപയോഗിച്ച് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് കടി റെഡി; പാത്രം കാലിയാകുന്ന വഴി അറിയില്ല.!! Rava Snack Recipe

വെറും 5 മിനിറ്റ് മാത്രം മതി.!! റവ ഉപയോഗിച്ച് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് കടി റെഡി; പാത്രം കാലിയാകുന്ന വഴി അറിയില്ല.!! Rava Snack Recipe

Rava Snack Recipe : വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാകുന്ന ചുരുക്കം ചില ചേരുവകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ വിഭവം റെഡി ആക്കി എടുക്കാം. റവ കൊണ്ട് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ പലഹാരം. തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണെന് നോക്കാം. അതിനായി റവ ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുക്കുക. അതിലേക്ക്പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുക. ശേഷം ഒരു പാൻ വച്ചു ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെള്ളം, ഏലക്ക,…