കുക്കറിൽ വിസിൽ അടിക്കുന്നില്ലേ.!! കുക്കർ ഇനി ഒരിക്കലും തിളച്ചു പൊങ്ങില്ല; ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കു ഒറ്റ രൂപ ചിലവില്ല.!! Pressure Cooker Washer Repairing tips

കുക്കറിൽ വിസിൽ അടിക്കുന്നില്ലേ.!! കുക്കർ ഇനി ഒരിക്കലും തിളച്ചു പൊങ്ങില്ല; ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കു ഒറ്റ രൂപ ചിലവില്ല.!! Pressure Cooker Washer Repairing tips

Pressure Cooker Washer Repairing tips : വീട്ടിലെ ജോലികളെല്ലാം കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തീർക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും നമ്മളിൽ മിക്ക ആളുകളും. എന്നാൽ അതിനായി എന്ത് രീതിയിലുള്ള ടിപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നത് പലർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ചില കിടിലൻ ടിപ്പുകൾ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം. സാധാരണയായി ബോട്ടിലുകളിൽ വരുന്ന പശ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കയ്യിലും,മറ്റും ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് പോകാത്തത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി മാറാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ പശ കൈയിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്…