പുതിയ സൂത്രം.!! ഇനി ആരും പപ്പടം കടയീന്ന് വാങ്ങണ്ട; നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മാവ് കോരി ഒഴിച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ പപ്പടം ഉണ്ടാക്കാം.!! Pappadam Making Tips

പുതിയ സൂത്രം.!! ഇനി ആരും പപ്പടം കടയീന്ന് വാങ്ങണ്ട; നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മാവ് കോരി ഒഴിച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ പപ്പടം ഉണ്ടാക്കാം.!! Pappadam Making Tips

Pappadam Making Easy Tips : ഓണസദ്യയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു ഐറ്റമാണല്ലോ പപ്പടം. സാധാരണയായി കടകളിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന പപ്പടത്തിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അതിന്റെ അമിത ഉപയോഗം പല രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി രുചികരമായ രീതിയിൽ പപ്പടം എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം. സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പപ്പടമാണ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ അരക്കപ്പ് അളവിൽ ഉഴുന്ന്, കാൽ…