നുറുക്ക്‌ ഗോതമ്പ് ഉണ്ടോ കയ്യിൽ; എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തോളൂ വായിൽ അലിഞ്ഞിറങ്ങും ഹൽവ.!! Broken wheat Halwa Recipe

നുറുക്ക്‌ ഗോതമ്പ് ഉണ്ടോ കയ്യിൽ; എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തോളൂ വായിൽ അലിഞ്ഞിറങ്ങും ഹൽവ.!! Broken wheat Halwa Recipe

Nurukku Gothambu Halwa Recipe : വ്യത്യസ്ത രുചികളിൽ ഉള്ള ഹൽവ ബേക്കറികളിൽ നിന്നും വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന പതിവ് നമ്മുടെയെല്ലാം വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ വളരെ രുചികരമായ രീതിയിൽ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഹൽവ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം. ഈയൊരു ഹൽവ തയ്യാറാക്കാനായി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു കപ്പ് അളവിൽ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ്, മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ ശർക്കര, ഒരു കപ്പ് അളവിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ, നെയ്യ്, ഏലയ്ക്കാപ്പൊടി, ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ്. ആദ്യം…