ഈ കടുത്ത ചൂടിൽ ദാഹവും ക്ഷീണവും മാറാൻ ഇതൊന്ന് മാത്രം മതി; ചൂടിനും നോമ്പിനും ഇനി ഇതു തന്നെ താരം.!! Easy Cherupazham Drink Recipe

ഈ കടുത്ത ചൂടിൽ ദാഹവും ക്ഷീണവും മാറാൻ ഇതൊന്ന് മാത്രം മതി; ചൂടിനും നോമ്പിനും ഇനി ഇതു തന്നെ താരം.!! Easy Cherupazham Drink Recipe

Easy Cherupazham Drink Recipe : വേനൽക്കാലമായാൽ എത്ര വെള്ളം കുടിച്ചാലും ദാഹം മറാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പലവിധ ഡ്രിങ്കുകളും ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുന്ന പതിവ് നമ്മുടെയെല്ലാം വീടുകളിൽ ഉള്ളതായിരിക്കും. കൂടാതെ നോമ്പ് തുറക്കലിനും ഇത്തരം ഡ്രിങ്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പതിവായിരിക്കും. അത്തരം അവസരങ്ങളിലെല്ലാം തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാവുന്ന രുചികരമായ ഒരു ചെറു പഴം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡ്രിങ്കിന്റെ റെസിപ്പി വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം. ഈയൊരു ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കാനായി മൂന്നോ നാലോ ചെറുപഴം തോലു കളഞ് ചെറിയ കഷണങ്ങളായി അരിഞ്ഞെടുത്ത്…