എത്രവേണേലും കഴിച്ചുപോകും ഇനി പൊളിക്കും.!! രാവിലെ ഇനി എന്തെളുപ്പം; അരിപ്പൊടിയും തേങ്ങയുംകൊണ്ട് 15 മിനിറ്റിൽ കിടു ബ്രേക്ഫാസ്റ്റ്.!! Easy Breakfast rice flour recipe

എത്രവേണേലും കഴിച്ചുപോകും ഇനി പൊളിക്കും.!! രാവിലെ ഇനി എന്തെളുപ്പം; അരിപ്പൊടിയും തേങ്ങയുംകൊണ്ട് 15 മിനിറ്റിൽ കിടു ബ്രേക്ഫാസ്റ്റ്.!! Easy Breakfast rice flour recipe

Easy Breakfast rice flour recipe : ലോകത്തിലെ ഏത് ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളോടും കിടപിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രഭാതഭക്ഷണമാണ് കേരളത്തിലേത്. ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ല ഭക്ഷണം നാം എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. രാവിലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കോമ്പോയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അരിപ്പൊടിയും തേങ്ങയും കൊണ്ട് വെറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഒരു അടിപൊളി ബ്രേക്ക്‌ ഫാസ്റ്റ് വിഭവവും കൂടെ കിടിലൻ കോമ്പോ ആയ ഒരു സെപ്ഷ്യൽ…