അടുക്കളയിൽ പുളി ഉണ്ടോ; എങ്കിൽ ഈ സൂത്രം ചെയ്യൂ ഇനി നാല് മാസം ആയാലും ഗ്യാസ് തീരില്ല.!! Cooking Gas Saving Tips using Tamarind

അടുക്കളയിൽ പുളി ഉണ്ടോ; എങ്കിൽ ഈ സൂത്രം ചെയ്യൂ ഇനി നാല് മാസം ആയാലും ഗ്യാസ് തീരില്ല.!! Cooking Gas Saving Tips using Tamarind

Cooking Gas Saving easy Tips using Tamarind : അടുക്കളയിൽ ഗ്യാസ് തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാരുടെ നെഞ്ചിൽ തീയാണ്. ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ എങ്കിലും വേണ്ടേ. വിറക് അടുപ്പും ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഗ്യാസ് ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാലും ഗ്യാസ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. പെട്ടെന്ന് ഇച്ചിരി വെള്ളം തിളപ്പിക്കണം എങ്കിലോ ചായ ഇടണം എങ്കിലോ ഗ്യാസ് തന്നെ വേണ്ടേ. അതിപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ…