എത്ര പഴകിയ കറയും കളയാം ഒറ്റ സെക്കൻഡിൽ ഇതിലും എളുപ്പവഴി വേറെയില്ല; പപ്പായ ഇലകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ.!! Bathroom cleaning using papaya leaf

എത്ര പഴകിയ കറയും കളയാം ഒറ്റ സെക്കൻഡിൽ ഇതിലും എളുപ്പവഴി വേറെയില്ല; പപ്പായ ഇലകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ.!! Bathroom cleaning using papaya leaf

Bathroom cleaning using papaya leaf : വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധിക സമയം ആവശ്യമായി വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ബാത്റൂം. പ്രത്യേകിച്ച് ബാത്റൂമിലെ വാഷ്ബേസിനുകൾ, ക്ലോസെറ്റ്, വാൾ ടൈലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കടുത്ത കറകൾ കളയുക എന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അതിനായി കടകളിൽ നിന്നും കെമിക്കൽ അടങ്ങിയ ലിക്വിഡുകൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചാലും ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം ലഭിക്കാറില്ല. മാത്രമല്ല അത് മറ്റൊരു കറയായി പറ്റിപ്പിടിച്ച് ഇരിക്കാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകളും,…